0

Dataskyddspolicy

 

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

För oss på MaltMagnus AB är det viktigt att du vet att vi värnar om din personliga integritet och att vi behandlar dina personuppgifter med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår eShop maltmagnus.se samt kontaktar oss på e-post eller telefon.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är MaltMagnus AB org. nr 556876-6801.

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar främst in information från dig som kund för att kunna erbjuda dig våra produkter i vår eShop maltmagnus.se samt för att möjliggöra leveransen av dina beställningar hem till dig. Detta gör att vi måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Uppgifter du lämnar när du skapar ett konto hos MaltMagnus AB

När du besöker vår eShop och blir kund hos MaltMagnus AB samlar vi in följande kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt i vissa fall personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra avtalet gentemot dig som kund gällande leverans och betalning.

 

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar vår kundservice via e-post eller telefon så samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att kunna hantera ditt ärende. Det kan röra sig om uppgifter så som namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation så kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

 

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar - Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Svea Bank. Svea Bank kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning.
Svea Bank är därför personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se Svea Banks villkor här: Svea Bank

Transport och logistikföretag - Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
Våra transport och logistikföretag tar del av den adressinformation som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.
 

Cookies

MaltMagnus AB använder cookies för att kunna ge våra besökare en bra upplevelse när de besöker vår eShop samt möjlighet för oss att få anonym statistik för att förbättra webbplatsen. Cookies är passiva textfiler som lagras på din dator, mobil eller surfplatta för att kunna anpassa vår eShop efter dina val samt komma ihåg att du har besökt oss tidigare. Dessa cookies lagras på din enhet under en viss begränsad tid eller till dess att du väljer att ta bort dem manuellt. 
Sessionscookies används under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare.
MaltMagnus AB använder även cookies från tredje part, Google analytics. Den data som samlas in av dessa cookies används enbart för analys. Respektive tredje part ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter från sådana cookies. MaltMagnus AB har inte tillgång till de uppgifter som samlas in.
Cookies sparas på din dator, mobil eller surfplatta och kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Du kan välja att helt blockera cookies, blockera tredjepartscookies eller välja att radera alla cookies när du stänger webbläsaren i inställningarna på din webbläsare men eShopen maltmagnus.se kommer i sånt fall inte att fungera optimalt.
 

Säkerheten kring dina personuppgifter

MaltMagnus AB har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet samt att de skyddas mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Endast de personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De samarbetspartners som vi delar dina personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra individuella avtal.

Dina Rättigheter

Då vi behandlar information om dig så är det viktigt att du känner till de rättigheter som du har som kund hos oss.

  • Du har rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia på de personuppgifter som vi har lagrade om dig.
  • Du har rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt till radering. Du har rätt att radera den information som vi behandlar med ditt samtycke om du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. De uppgifter som vi är rättsligt skyldiga  att behålla, bokföringslagen, kommer vi behålla så länge som detta krävs av oss.
  • Du har rätt till dataportabilitet. Du har rätt att vi skickar din data till en annan organisation eller att du själv får ut informationen i ett vanligt förekommande format.
  • Du har rätt att göra invändningar. Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när dina personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
  •  Du har rätt att lämna klagomål. Om du anser att MaltMagnus AB har behandlat dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen så kan du komma i kontakt med Datainspektionen och hitta hur du skall gå tillväga på denna länk: Datainspektionen
 
Uppdateringar
MaltMagnus AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2020-09-15