0

ÖLBRYGGNING MED MALT

UTRUSTNING

Du kan börja med hembryggning på flera olika sätt. I grunden behövs följande:

BRYGGA MED SEPARATA KÄRL:

Här ingår även bryggning med BIAB-påse.

BRYGGA MED BRYGGVERK:

RENGÖRING

Ett av de absolut viktigaste stegen är rengöring och vikten att hålla all utrustning som kommer i kontakt med jäst och kyld vört är rengjord och desinficerad.

Det finns ett flertal olika medel för rengöring så som:

Efter rengöringen är det viktigt att desinficera utrustningen och även där finns det ett flertal olika produkter:

MÄSKNING

Vattnet till mäskningen uppmäts vanligen till ca 3 liter per kg malt + dead space (utrymmet som finns mellan grytans botten och silplåten/distansgallret). Vattnet värms till 62-70°C beroende på recept. När rätt temperatur nås rör man ner den krossade malten. Nu bryts stärkelsen i malten ner till jäsbart socker. Temperaturen hålls mellan 60-90 minuter. Då och då under mäskningen rör man om för att hålla en konstant temperatur i mäsken enligt det recept man följer.

LAKNING

När mäskningen är klar lakar man ur malten med hett vatten, runt 75-80°C och samlar upp det som nu kallas sötvörten i kokkärlet. Lakningen gör man för att skölja ur allt maltsockret ur malten. Här gäller det att man ser till att all malt sköljs igenom så att sockret följer med. Om man inte är noggrann i det här steget så riskerar man att missa sitt OG och få ett svagare öl än planerat. Vattnet till lakning värmer man i ett separat kärl som t.ex. en Sparge Water Heater | 25 L | The Grainfather.

KOK

Nu är det dags att värma vörten till kok, detta gör du snabbast med locket på. Håll koll så det inte börjar koka över! När det börjar koka ska locket tas av så att ångan kan transportera bort alla oönskade svavelföreningar som finns i vörten. Receptet du följer anger hur långt koket skall pågå, men vanligast är mellan 60-80 minuter.

HUMLEGIVOR

Under koket ska humlen tillsättas på de tider som receptet anger. Humlen ger beska, smak och arom till ölet. Man brukar dela in humlegivor i tre väldigt förenklade givor efter tid för att beskriva vad humlen tillför:

  • Bittergiva - Den första humlegivan som ger beska. Oftast 60 minuters koktid.
  • Smakgiva - Humle som tillsätts 10-20 minuter från kokets slut och ger ölet humlesmaken.
  • Aromgiva - Humle som tillsätts de sista 5-0 minuterna och ger ölet humlearom.

Torrhumling är egentligen också en humlegiva, men tillsätts under jäsningen.

VÖRTKYLNING

När koket är klart ska vörten kylas ner, helst så snabbt som möjligt. Detta gör man enklast med:


ALL-GRAIN  ÖLKIT 

BRYGGKIT | JÄSKIT | FATLAGRINGSKIT