0

MILJÖVÄNLIG E-HANDEL

Vi på MaltMagnus älskar miljösmarta alternativ, därför har vi vår e-handel på servrar som drivs av förnybar energi. Värmen från servrarna återvinns och skickas ut till fjärrvärmenätet - vilket bidrar till att minska koldioxidutsläpp. Bra eller hur? 


 LADDA NER: Certifikat för IP Livsmedel

    


 LADDA NER: Certifikat för ekologiskt certifikat

    


 LADDA NER: Kontrollrapport

 Kontrollrapport Kumla MaltMagnus AB   


 LADDA NER: Näringslivets Producentansvar


KEMI | KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Vi är verksamhetsanmälda och följer Kemikalieinspektionens reglemente. Som verksamhetsanmälda är vi skyldiga att se till att:

  • Våra produkter inte innehåller förbjudna ämnen
  • Informera våra kunder om produkterna innehåller vissa farliga ämnen
  • Våra kemiska produkter har tydlig märkning på svenska
  • Rapporterar in uppgifter om våra produkter till berörda myndigheter
  • Vi lämnar rätt information på webbplatsen där vi marknadsför produkterna. 

Kemikalieinspektionens hemsida: https://www.kemi.se/