0

MILJÖVÄNLIG E-HANDEL

Vi på MaltMagnus älskar miljösmarta alternativ, därför har vi vår e-handel på servrar som drivs av förnybar energi. Värmen från servrarna återvinns och skickas ut till fjärrvärmenätet - vilket bidrar till att minska koldioxidutsläpp. Bra eller hur? 


 LADDA NER: Certifikat för IP Livsmedel

    


 LADDA NER: Kontrollrapport

 Kontrollrapport Kumla MaltMagnus AB   


LADDA NER: FTI anslutningsbevis


Som ett led i att bättre hushålla med jordens resurser och minska växande sopberg har EU infört ett förpackningsdirektiv som innebär att producenten själv ansvarar för att de förpackningar som tillförs på marknaden också samlas in och återvinns.

I Sverige har vi löst detta genom att näringslivet gått samman och skapat Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Som anslutet företag till FTI har vi tagit vårt producentansvar för insamling och återvinning av pappers-, plast- och metallförpackningar. FTI tillhandahåller ett rikstäckande insamlingssystem för hushåll och verksamheter. Förpackningarna går till materialåtervinning.

Idag finns över 5 000 återvinningsstationer i landets 290 kommuner. Över 1,8 miljoner av alla svenska hushåll har dessutom tillgång till fastighetsnära insamling subventionerad av FTI.


KEMI | KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Vi är verksamhetsanmälda och följer Kemikalieinspektionens reglemente. Som verksamhetsanmälda är vi skyldiga att se till att:

  • Våra produkter inte innehåller förbjudna ämnen
  • Informera våra kunder om produkterna innehåller vissa farliga ämnen
  • Våra kemiska produkter har tydlig märkning på svenska
  • Rapporterar in uppgifter om våra produkter till berörda myndigheter
  • Vi lämnar rätt information på webbplatsen där vi marknadsför produkterna. 

Kemikalieinspektionens hemsida: https://www.kemi.se/