x

#{title}

#{text}

x

#{title}

#{text}
x

#{title}

#{text}
x

#{title}

#{text}

Köpvillkor

Köpvillkor

MaltMagnus AB orgnr: 556876-6801
Östra åby 408, Hagen
692 93 Kumla
019 -18 97 90

Priser och betalning

Köp, beställning av vara/varor av MaltMagnus AB direkt via telefon, brev, e-post eller via webbplatsen maltmagnus.se innebär att du accepterar köpvillkoren. DU som kund har fullt betalningsansvar för beställda varor/tjänster och transport.

Du måste ha fyllt 18 år för att få handla på MaltMagnus.

Varje vara anges med pris inklusive moms (undantag för dig som är inloggad som Norge- eller Ålands-kund, då visas priset automatiskt exklusive moms). I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive frakt, alla avgifter och moms. Slutsumman på din order avrundas till närmsta hel krona.


Betalningsalternativ

Alla betalningar går genom Svea Webpay / Svea Ekonomi.

Allmänna villkor 
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)

Momsen på frakten beror på vilken del av livsmedel/övrigt som är störst, denna justering görs på fakturan, din fraktkostnad inkl. moms är densamma oavsett.


Presentkort:

Du kan köpa presenkort på valfritt belopp från 50 kr och uppåt. Giltlighetstiden är 1 år från inköpsdatum. Efter 1 år förfaller presentkortet utan meddelande. Du måste själv hålla reda på giltlighetstiden. Inlösen av hela eller delar av presenkortet, som består av en kod görs i steg 1 i kassan. Återbetalning på annat sätt än att handla för presentkortes värde inom 1 år görs inte.
 

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
- Ångerrätten gäller inte på livsmedel (malt, jäst, humle, extrakt, essenser) eller övriga varor i kategorin REA.
- Ångerrätten gäller inte på beställningsvaror eller varor som tillverkats specifikt för en enskild kund.
- Ångerrätten gäller inte lösnummer av tidningar

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke. Priset är beroende av finansmarknadens svängningar som t.ex. en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan/varorna i lika gott skick som när du fick den/dem. Om du öppnat, provat eller använt varan/varorna är du som kund ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Om varan vid ankomst till oss visar sig vara i så dåligt skick eller så kraftigt använd eller skadad att vi inte anser att den längre är säljbar som ny produkt kommer vi besluta om värdeminsking med 100%. Om varan/varorna skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös, dåligt emballage eller förloras under transport till oss förlorar du rätten till återbetalning för varan/varorna. Se därför alltid till att emballera returer väl och även teckna transportförsäkring med din transportör i de fall du anser det vara nödvändigt. MaltMagnus står ej för förlorade paket eller skadade produkter på grund av dåligt emballage. Du är även skyldig att se till att varan/varorna är oss tillhanda inom 14 dagar efter din anmälan om att utnyttja ångerrätten. Du står själv för alla frakt och emballagekostnader som en retur vid utnyttjande av din ångerrätt medför. Om varan/varorna inte är oss tillhanda inom 14 dagar gäller inte ångerrätten. Vi gör återbetalning för varan/varorna inom 30 dagar efter vi erhållit varan/varorna. Förutsättning för återbetalning är även att du erlagt full betalning för varan/varorna och att du ej har en obetald skuld hos MaltMagnus AB.

 

Poängsystem

Från mitten av augusti 2016 införde vi ett poängsystem för registrerade kunder (bryggerier och återförsäljare har egna rabattavtal och berörs inte av poängsystemet). Du som är inloggad kund samlar poäng på de varor du köper. Poängen du erhåller motsvarar värdet på varan exkl. moms. Det specificeras i kassan och på fakturan hur många poäng köpet ger totalt. Du kan även se dina intjänade poäng under "mitt konto". Poängen delas ut när betalningen är registrerad. Poängen kan sedan användas genom att klicka på "kundvagn" för kommande köp och då göra avdrag på totalsumman beroende på hur många intjänade poäng du har. För närvarande ger 100 poäng 1 kr i avdrag.
Du kommer alltid att se i kassan och på fakturan hur eventuella poäng utnyttjats.
Poäng kan inte bytas mot kontanter eller andra betalningsmedel. Poäng är endast giltiga i kundvagnen/kassan på maltmagnus.se. Vi förbehåller oss även rätten att upphöra med poängsystemet, innestående poäng som ej utnyttjas förfaller då utan ersättning. Vi kan även komma att ändra villkor för vilka varor som är poängberättigande och storleken och förhållandet på användandet kan ändras.


Produkter

Vi garanterar att alla¹ varor är i fullgott skick när dom lämnar vårt lager, om något inträffar under transport eller under din bryggning/jäsning är det utanför vår kontroll och ersätts ej (utom i de fall det handlar om en synlig transportskada som anmälts direkt till transportbolaget/ombudet vid mottagande av paket/pall). MaltMagnus fråntar sig allt ansvar för din slutprodukt, vi ersätter ej öl/ölsatser som gått fel, vi ersätter ej heller jäst om du som kund t.ex. inte skulle få den att starta, detta p.g.a. att detta ligger utanför vår kontroll. Vi ersätter ej humleförpackningar där vakuumet släppt under transport (undantaget synliga transportskador som rapporterats direkt till transportbolaget eller ditt ombud) då detta är utanför vår kontroll. All humle som levereras ut från vårt lager är vakuumförpackad vid utleveranstillfället. Vi ersätter ej heller slutprodukt, arbetstid/kostnad, förlorade intäkter, skador på lokaler/inventarier eller skador på personer/personal p.g.a. felande utrustning då detta är utanför vår kontroll.

¹ Varor i REA-kategorin är undantagna från garanti och ångerrätt. Vissa varor kan ha specifika villkor, se produktbeskrivning för respektive vara, om inget säskilt anges i produktbeskrivningen gäller det som står i köpvillkoren.


Kapsylprint och andra kundspecifika tryck

Du ansvarar för att ditt tryck inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätt till publicering eller sekretess och inte kommer att kränka eller förtala någon tredje part. Genom att göra en beställning på MaltMagnus AB bekräftar du att du har alla tillstånd och rättigheter att använda bilden/trycket du skickat in till oss. Du ger MaltMagnus AB tillstånd att modifiera din bild/tryck så det passar för tryckning på kapsyler eller annat material som du valt att ha tryck på. MaltMagnus AB förbehåller sig rätten att välja att ej printa bilder som vi anser är kränkande eller bilder som innebär hets mot folkgrupp, förtal eller andra bilder som vi av någon anledning finner olämpliga.
 

Jäst

Bäst-före-datum som anges på förpackningen för flytande färsk öl och vinjäst är 6 månader efter produktionsdatum. Viss flytande färsk jäst har ett tillverkningsdatum (mfg date) istället för bäst före datum, man räknar då ut bäst före datum genom att lägga till 6 månader från tillverkningsdatum. Torrjäst har betydligt längre hållbarhet, oftast upp mot 2 år från produktionsdatum.

Jäst som passerat "bäst före datumet" reas ut och får då märkningen "REA, utgånget datum" i webbshoppen och som övriga varor  i REA-kategorin är undantagna från garanti och ångerrätt. Köper man en jäst med märkningen "REA, utgånget datum" bör man göra förkultur för att starta igång den ordentligt eller använda fler förpackningar. Bakteriekulturer har längre hållbarhetstid än jäst, dock kan detta kan variera från kultur till kultur, det är dock alltid bäst-före-datum som gäller. Även bakteriekulturer reas ut när dom passerar bäst-före och får då märkningen "REA, utgånget datum" i webbshoppen vilket avser att din jäst eller bakteriekultur är mellan 1-12 månader gammal räknat från utgången av bäst före datum. Vi säljer ingen jäst som har passerat bäst före datum med mer än 12 månader.


Malt | Ekflis

Det tillkommer alltid ompackningsavgift på produkter som säljs i lösvikt (malt/ekflis/humle/kaffe/kryddor) med undantag för hel malt i helsäck, se mer information om detta längre ner. Om mängden per sort överskrider 10 kg eller om du själv delar upp malten på flera mindre påsar kostar det 12 kr för varje ny påse vi packar. Detta regleras direkt i kundvagnen, du alltid kan titta i kundvagnen och se korrekt pris för din order. Eventuella rabatter och storkundsavtal visas direkt i kundvagnen.

Om du vill köpa helsäck med hel malt som sedan ska transporteras med DHL/Posten pall eller med DHL/Posten paket (företagspaket eller hemleverans, se mer information om detta längre ner) så är säckstorlekarna följande:

Vikingmalt Finland = 25 kg säck
Vikingmalt Sverige = 25 kg säck
Crisp = 25 kg säck
Castle Malting = 25 kg säck
Briess = 22,68 kg säck, 
Briess Flakes = 11,34kg

Köp av obruten säck görs via alternativ "obruten säck" för respektive maltsort
Observera att 25 kg eller 22,68 kg säckar kan inte transporteras som DHL Service Point eller MyPack eftersom maxkollivikt då överskrids, dessa måste transporteras som DHL paket eller DHL pall. Om du väljer felaktigt leveransalternativ förbehåller vi oss rätten att ändå packa om malten i fler mindre påsar för att kunna transportera med det fraktalternativ du valt, vi kommer då även ta betalt för de ompackningar vi utför.

Köper du hel malt på helsäck kommer webbshoppen automatiskt dra bort ompackningsavgiften. Dock måste du själv se till att vikten är korrekt angiven enligt ovan. Om du önskar en mängd som avviker från 25-50-75kg osv. eller 22.68-45,36-68,04kg osv. lägg då de obrutna säckarna separat och komplettera med avvikande mängd med vikt och alternativ hel.

Exempel: Du beställer 60 kg hel Pilsner Malt från Vikingmalt Finland, då blir det 2 st 25 kg obruten säck + 1 st 10 kg hel  = 1 st ompackningsavgift för 10 kg påsen.
För att vi ska kunna skicka ovanstående exempel till dig måste vi skicka det med DHL/PostNord-paket eller DHL/PostNord-pall eller så kan du komma hit och hämta det själv. Vill du att vi skickar det med DHL Service Point eller PostNord Mypack kan vi inte skicka 25 kg-säckarna som obruten förpackning på grund av att högsta kollivikt då överskrids.

Vi delar då upp malten i 6 st 10 kg påsar och skickar med det fraktalternativ du valt (DHL Service Point / PostNord Mypack) vi tar då även betalt för ompackning (12 kr per påse) det är detta pris du ser i kundvagnen, det blir aldrig dyrare än det du ser i kundvagnen. All manuell hantering och justeringar kan medföra att din order blir försenad. 

Krossad/dubbelkrossad malt: ger alltid ompackningsavgift eftersom vi då måste öppna säcken för att köra det genom krossen.
Krossad/dubbelkrossad malt levereras alltid i 10 kg påsar som största påse = 1 st ompackning per varje 10 kg precis så som webbshoppen beräknar i kundvagnen.


Humle

Vår humle är färdigpackad i 100 g vakuumförpackningar. Lagersaldot ser du direkt i shoppen precis som med de övriga produkter. Vi säljer även humle i lösvikt så du kan få exakt den mängd du önskar till ditt recept. Vi vakuumförpackar såklart även lösviktshumlen så den kommer vakuumförpackad i leveransen hem till dig. Du kan handla humle i lösvikt i storleksordningen 1 - 99 g.

T.ex. 123 g så beställer du 1,23 förpackningar, du får då 1 st 100 g förpackning och 1 st 23 g förpackning. Ompackningsavgift för humlen tillkommer då för 23 g förpacknigen. Ompackningsavgiften för humle i lösvikt är 12 kr per ej hel 100 g förpackning.
Priset justeras direkt i kundvagnen, där ser du alltid korrekt pris inkl. eventuella ompackningsavgifter.

Vi sätter ett "bör förbrukas före" datum på humle som är 3 år från skördeår. Det är inget fel på humlen även efter 3 år har gått då den ligger vakuumförpackad och är kylförvarad under hela tiden så den tappar minimalt med kvalitet per år.

En humleförpackning där vakuumet släppt under transporten p.g.a. t.ex. stötar/slag mot paketet är inte förstörd, den kan användas precis som vanligt. Om du inte ska använda humlen inom den närmaste veckorna så förvara humlen i frys. Vi packar ofta in humlen i ytterligare skyddande emballage för att minimera skador.


Garantier och service

Normalt lämnar vi 1 års garanti på utrustning från inköpsdatum eller leveransdatum om dessa datum avsevärt skiljer sig från varandra. Garantin omfattar inte det vi kallar "förbrukningsvaror", det är t.ex. batterier, tappkranar i plast, sprayflaskor, hävertar, hinkar, andra enkla plastprodukter etc. Det gäller även tillbehör till produkter som t.ex. o-ringar, packningar etc.
Vid garantiärende står vi för alla frakt-, hantering- och reparationskostnader om det visar sig vara fel på produkten. Om en produkt returneras till oss för garantireparation och det visar sig att det inte är något fel på produkten eller att produkten är felaktigt/vårdslöst använd förbehåller vi oss rätten att fakturera undersökningskostnad 500 kr, samt ev. fraktkostnader och ev. övriga kostnader som vi haft i samband med returen. Garanti gäller ej om kund har modifierat eller ändrat en produkt på eget bevåg, för att garantiärende ska kunna åberopas måste produkten vara i sitt ursprungliga skick.

Trasigt eller skadat gods
Kontrollera alltid ditt gods noga vid mottagandet. Om yttermballage eller gods är skadat vid ankomst anmäls skadan direkt till respektive transportör vid mottagningstillfället, ta bilder och se till att få skadan styrkt av chaufför eller ombud. Dold skada som visar sig när du öppnar ditt paket eller din pall ska anmälas till MaltMagnus AB snarast möjligt och absolut senast efter 7 dagar efter mottagande av godset, reklamationer som inkommer senare än 7 dagar efter mottagandet beaktas inte. Vid godsskada, dokumentera alltid med bilder och spara emballage och trasiga varor till skadan är utredd. Om bild ej kan uppvisas kan ej heller ersättning utbetalas eller ersättningsvara skickas.

Privat Policy
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Vid större ordrar mot faktura kan det tas en kreditupplysning. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via
info@maltmagnus.se. Dina uppgifter lämnas ej vidare till tredje part. Vid en kreditkontroll eller anmärkningskontroll tar vi oss rätten att vid behov ändra valt betalningsalternativ för din order.


Leveranser

Vid förskottsbetalning sker orderhantering i turordning efter vi erhållit betalning. Vid fakturaköp sker leverans snarast möjligt då din order är packad. Vi har utleveranser varje vardag. Leveranstiden kan variera beroende på var i landet den ska och vid hög belastning hos speditören. Om en vara har väsentligt avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.
Normalt packar vi din order inom 1 - 3 arbetsdagar från det datum den inkommer till oss. I vissa fall vid stundtals hög orderingång kan det ta någon dag extra. Order som kommer till oss på fredag - söndag packas normalt på måndag eller tisdag, order som kommer till oss på en måndag packas normalt på onsdag eller torsdag, order som kommer till oss tisdag - onsdag packas normalt på torsdag - fredag. Du bör alltså för att ha en bra chans att få hem dina varor innan helgen göra din order på söndagen, men senast måndag samma vecka. Order som innehåller färskjäst skickas normalt inte på fredagar om inte du som kund speciellt begär det, detta för att skona jästen från att ligga på en varm terminal över en hel helg. Vid storhelger kan vi tvingas skicka order med färskjäst ändå för att den ska ha någon chans att komma fram i mellandagar t.ex. vid jul och nyår. 
Vill du ha ditt paket levererat till ett speciellt utlämningsställe? Skriv ditt önskemål i meddelanderutan så ska vi försöka fixa det. Observera att vi inte kan garantera att ditt paket kommer just dit du önskar då det krävs manuell ombokning från vår sida, vid stundtals stressiga perioder kan det vara så att vi helt enkelt inte hinner eller att vi inte kan hitta det utlämningsställe du önskar, ditt paket levereras då till ordinarie utlämningsställe. Du kan hämta din order på vårt lager direkt efter du fått meddelande via telefon, SMS eller e-post att den är färdigpackad. Vid avhämtning på vårt lager ber vi dig kontollera din order så inte du eller vi har missat något. För fullständiga leveransvillkor se https://maltmagnus.se/leveransvillkor


Expressorder

Köper du till "Expressorder" i  kundvagnen  garanterar vi att: Order lagd mellan kl. 00:00-07:00 skickas samma dag från vårt lager. Order lagd mellan kl. 07:00-24:00 skickas nästkommande arbetsdag.  Det finns endast 10 st expressplatser per dag, detta för att vi ska kunna vara säkra på att hinna få ut dessa expressordrar. Vi reserverar oss för oförutsedda händelser så som sjukdom hos vår personal eller andra störningar som kan påverka utleverans av din order t.ex. ej fungerande bokningssystem/internetuppkoppling, naturkatastrofer eller andra oförutsedda faktorer som kan göra det omöjligt för oss att hantera din order snabbt nog. Skulle något oförutsett problem uppstå som gör att vi inte kan leverera enligt vår garanti ovan kommer vi kontakta dig och vi kommer då ej heller ta betalt för expressorderns hantering.
 

Orderstatus

Du kan följa din order antingen via de mail vi skickar eller i shoppen när du inloggad under menyn Orderhistorik.
När du lagt din order får du omgående ett bekräftelsemail och din order får statusen "Bearbetas".
När vi skriver ut din order får den statusen "Pågående". Om du valt betalningsalternativ "Förskott/Swish" har din order status "Väntar på förskottsbetalning/swish".
När vi börjar väga upp, krossa malten och plocka ihop dina produkter får ordern statusen "Packas"
När paketet är färdigt och frakten bokad lastar vi ut paketen för transport och de får då status "Skickad" alternativt "Packad" ifall du valt att hämta själv.
Om du inte har fått ett bekräftelsmail på din order eller inom 5 dagar efter du fått bekräftelemailet inte får några statusuppdateringar på din order kontakta oss.
Det är viktigt att du angett en fungerande e-postadress! Om e-postadressen inte fungerar kommer du ändå vara fullt betalningsskyldig för din order.

 

Ej uthämtade paket | Ej mottagna paket | Felaktig leveransadress | Nekad/Försvårad leverans | Missade/glömda varor vid avhämtning

För ej uthämtade paket som kommer i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för frakt, returfrakt, förverkade varor (livsmedel) plus en hanteringsavgift som är för närvarande 250:-. Paket som ej hämtas ut och kommer i retur till oss sparas i 14 dagar från och med ankomstdatum. I det fall kunden ej går att nå via angiven e-postadress eller ej hör av sig inom 14 dagar så kasseras paketet. MaltMagnus AB lagerhåller inga outhämtade paket.
Vägrar du ta mot ditt paket, inte är på plats när transportföretaget kommer eller har angivit en felaktig leveransadress så kommer vi debitera dig de extra kostnader som uppstår i samband med detta. Det kan handla om att du får betala för ny utkörning = ny fraktkostnad eller andra tillägg vid försvårad leverans. Med försvårad leverans kan avses t.ex. hinder för transportören att komma fram till leveransplatsen eller t.ex. parkeringsförbud som gör att transportören inte kan parkera vid leveransplatsen. Fakturan för dessa ökade kostnader sänds då ut till dig så snart vi får fakturan från transportören. Vid avhämtning på vårt lager ber vi dig kontrollera din order så du säkert får med dig alla saker. MaltMagnus står ej för extra kostnader som kan uppstå i samband med avhämtning om du t.ex. glömmer en vara och du ber oss skicka den till dig i efterhand. MaltMagnus står ej för ökade bränslekostnader eller förlorad arbetstid p.g.a. missade/glömda varor. Vid avhämtning på lastkaj kvällstid finns en skylt med telefonnummer bredvid gångdörren. Är det något som inte stämmer i din order? Ring dessa nummer så finns det en god chans att någon kan komma ut och hjälpa dig, det finns nästan alltid någon som är på plats på gården.


Returer

Vid ev. retur, kontakta alltid oss på info@maltmagnus.se. Returer sker på din egen bekostnad utom i de fall varan är defekt vid leverans eller om vi har packat fel. Returer ska skickas väl emballerat som rekomenderat brev eller företagspaket, EJ mot postförskott. Vi löser inte ut returer som belagts med avgift och hämtar ej ut returer på ev. utlämningsställen. Om varan/varorna skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös, dåligt emballage eller förloras under transport till oss förlorar du rätten till återbetalning, garanti och reklamation för varan/varorna. Se därför alltid till att emballera returer väl och även teckna transportförsäkring med din transportör i de fall du anser det vara nödvändigt. MaltMagnus står ej för förlorade paket eller skadade produkter på grund av dåligt emballage. Vid godkända reklamationer och godkända garantiärenden betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du:
Om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss inom 14 dagar.
Om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss.

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt betala tillbaka vad du har betalat för varan inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror i de fall det handlar om godkänd reklamation eller garantiärende. Om varan/varorna skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös, dåligt emballage eller förloras under transport till oss förlorar du rätten till återbetalning för varan/varorna. Se därför alltid till att emballera returer väl och även teckna transportförsäkring med din transportör i de fall du anser det vara nödvändigt. MaltMagnus står ej för förlorade paket eller skadade produkter på grund av dåligt emballage.

 

Företagskunder | Bryggerier | Återförsäljare | Bryggklubbar

För företagskunder/bryggerier/återförsäljare/klubbar/föreningar gäller olika priser och rabatter. Dessa nivåer avtalas separat och en minimigräns på ordern tillämpas för att rabatt ska ges. 
Inloggade kunder ser sitt pris i kassan. Avvikelser kan förekomma vid speciella fall.

Företagskunder/bryggerier/återförsäljare som ej uppfyller minimikravet på orderstorlek/ordersumma kan komma att mista sin rabatt.
För mer information om avtal för bryggerier/återförsäljare kontakta
Magnus@maltmagnus.se eller ring 019-18 97 90.